Bảng hiệu công ty

Bảng tên công ty, bề mặt aluminium
Nội dung : Chữ inox sơn hấp nhiệt theo màu