Bảng hiệu cà phê

Nền bảng thanh lam tôn giả gỗ
Mặt chữ Alu uốn nổi theo màu

Danh mục: Từ khóa: , , ,