In UV hộp đèn

In UV lên mica làm hộp đèn
In chế độ xuyên đèn cho ra sản phẩm chuẩn màu thiết kế khi lên đèn

Danh mục: